برخی از آخرین کارها

استیج نیکنامده لواسانات
استیج نیکنامده لواسانات
انواع استیج
انواع استیج
مجتمع مگامال - اکباتان
مجتمع مگامال - اکباتان
قاب بنر اسپیس
قاب بنر اسپیس

مشخصات اسپیس فریم تولید شده توسط اسپیس سازه

مشخصات اسپیس فریم تولید شده توسط اسپیس سازه

1- لوله 16 میل
2- ضخامت لوله 1 میل
3- سیم مسوار نمره 5
4- زیرسازی قبل از رنگ
5- انتقال به اتاق رنگ و پاشیدن رنگ الکترواستاتیک پودری
6- انتقال به گاری کابین کوره
7- انتقال سازه هایی که پس از پاشیدن رنگ پودری الکترواستاتیک باید توسط گاری به داخل کوره برود تا رنگ پاشیده شده بروی سازه ها با 250 درجه پخته شود.

تماس با ما