برخی از آخرین کارها

استیج نیکنامده لواسانات
استیج نیکنامده لواسانات
انواع استیج
انواع استیج
مجتمع مگامال - اکباتان
مجتمع مگامال - اکباتان
قاب بنر اسپیس
قاب بنر اسپیس

چه محصولی در بازار موجود می باشد که بتوان با اسپیس فریم مقایسه کرد؟

چه محصولی در بازار موجود می باشد که بتوان با اسپیس فریم مقایسه کرد؟

تنها لوله داربست است که در گذشته و حال در بازار امروز مورد مصرف مشتریان بوده که با آمدن نسل جدید سازه ای بنام اسپیس فریم کاربردش در بازار کم شده و اینکه مشتریان به تدریج بجای لوله داربست از اسپیس فریم استفاده می کنند.

تماس با ما